Mahasiswa

Negara Rahmah : Kita Harus Bagaimana?

“Kaum nasionalis hanya berfikir untuk membebaskan negerinya. Bila kemudian mereka membangun negerinya, mereka hanya memerhatikan aspek­-aspek fisik seperti yang kini terjadi di daratan Eropah. Sebaliknya, kami percaya bahawa di setiap leher Muslim tergantung amanah besar untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raga serta hartanya demi membimbing manusia menuju cahaya Islam…”

Petikan kata­-kata Imam Hassan Al-Banna dalam bukunya Himpunan Risalah (Maj’muatul Rasail) yang berkisar tentang semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu sebenarnya perlu dalam sebuah perjuangan. Perubahan itu bukan semata dalam aspek fisik bahkan juga dalam aspek spritiual dan pemikiran demi kesejahteraan manusia.

Hari ini, Malaysia bakal melalui satu anjakan dan perubahan menuju sebuah negara rahmah yang diimpikan. Aspirasi yang dibawa melalui gagasan Malaysia Menuju Negara Rahmah barangkali merupakan satu titik permulaan ke arah masa depan yang lebih baik. Fenomena kebangkitan rakyat di negara-­negara Timur tengah –Syria, Palestin, Tunisia dan Mesir, menyaksikan semangat masyarakatnya yang ingin berubah kepada keadaan yang lebih baik telah meransang generasi muda untuk lebih progresif dan bersifat analitikal.

Penelitian dan pemahaman terhadap konsep rahmah yang cuba dibawakan perlu dilakukan dengan sebaiknya untuk mengelakkan berlaku salah faham seterusnya mencetuskan ketegangan antara banyak pihak. Frasa Rahmah jika diteliti secara literasinya membawa maksud belas kasihan, keberkatan, kebahagiaan dan kelebihan serta berhikmah. Dalam erti kata lain, nilai yang cuba diterapkan dalam konsep ‘negara rahmah’ ini ialah tafahum (saling memahami) dan tasamuh (toleransi dan kesefahaman) dalam segenap ruang masyarakat sejajar dengan sifat tabii (fitrah) agama islam dan risalah yang dibawa berdasarkan firman Allah SWT:

 “Dan kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (Surah al-­anbiya:107)

Malahan konsep ini juga sangat bertepatan dengan Maqasid Syariah yang terkandung dalam sistem syariah islam yang menjadi kemaslahatan umat dan menolak kefasadan. Apa yang menarik, dasar ini mengambil kira ketiga-­tiga elemen penting pembinaan sebuah negara iaitu dalam kerangka politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Bahkan juga, ia bukanlah semata-­mata dapat dirasai oleh Muslim bahkan kesejahteraan yang ingin dibawa juga bakal dirasai oleh mereka yang berlainan bangsa dan agama. Dasar dan intipati yang ingin diimplementasikan bukanlah sebuah retorik dan bersifat ‘angan­-angan mat jenin’ kerana bagi penulis inilah satu dasar yang sesuai dan relevan dalam konteks masyarakat majmuk dalam usaha mengarus­perdanakan syariat islam.

Tambahan pula, sebuah gagasan yang berorientasikan muafakat dan kesefahaman ini pastinya mampu menarik sokongan ramai di saat negara sedang bergolak dengan pelbagai konspirasi dan masalah perselisihan faham. Di samping itu, usaha ini dilihat mampu menyemai benih kasih sayang dan suasana mawaddah antara ahli masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia sesuai dengan firmanNya:

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal­kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia­mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). “(Surah al-Hujurat : 13)

Cabaran

Analisis kondisi negara Malaysia menunjukkan berlaku terlalu banyak masalah dalam aspek politik, ekonomi mahupun sosial dalam masyarakat kita. Medan politik negara makin dicemari dengan masalah ketirisan, korupsi dan penipuan yang terus berleluasa di sana sini. Pemerintah dilihat gagal mengatasi angka korupsi yang kian meningkat saban tahun walhal pembangunan fisik negara terus-­terusan berjalan. Perpecahan kian merebak dan sentimen perkauman terus menjadi mainan politik. Rakyat jelata berterusan dihantui dengan kadar kemiskinan yang tinggi dan keperitan hidup lantaran peningkatan kos sara hidup serta pelaksanaan cukai yang semakin tinggi. Fenomena keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan rakyat kita dilihat semakin menjadi­-jadi barangkali natijah daripada sistem pendidikan yang kurang berkesan sedangkan pelbagai perubahan dalam sistem pendidikan telah dilakukan, namun hasilnya masih tidak menunjukkan kesan positif.

Realitinya, kita perlukan sebuah perubahan ke arah negara yang baru. Mengguna pakai model negara­-negara membangun sedia ada dan sejarah lampau adalah kunci penyelesaian terhadap semua masalah ini. Pengislahan sedikit demi sedikit dalam setiap aspek pembangunan negara adalah sangat perlu bagi membangunkan sebuah masyarakat madani sekaligus membina sebuah negara rahmah yang dicita-­citakan.

Titik Perubahan

Perlu difahami suatu gerakan perubahan bukanlah bersifat segera tetapi ia merupakan satu proses jangka masa panjang yang memerlukan usaha dan kerjasama yang tinggi. Status quo negara Malaysia kini perlulah diambil kira dalam menilai aspek mana yang perlu diubah dan diperkukuhkan. Justeru, melihat senario masyarakat kini yang telah dibahaskan semasa pembentangan ucapan dasar, saya meyakini bahawa untuk mencapai ciri-­ciri negara rahmah yang telah digariskan sangat memerlukan sokongan dan kerjasama padu dari semua pihak.

Seruan untuk membentuk sebuah negara “baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur”­ negeri yang baik dan mendapat keampunan tuhan, (Surah ­Saba`: 15) dan menjadikan konsep rahmatan lil’alamin sebagai tunjangnya perlu disahut oleh semua lapisan masyarakat. Dengan menjadikan sejarah negeri Saba’ sebagai contoh sebuah negara makmur justeru adalah satu paradigma yang jauh kehadapan. Namun, apakah titik perubahan yang ingin dilakukan dalam dasar gagasan “Malaysia Menuju Negara Rahmah”?.

Penulis melihat perubahan yang cuba dilakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan prinsip­-prinsip Syariah Islamiyah itu dapat dilaksanakan dalam semua cabang kehidupan. Antaranya mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan berlandaskan syariah, sistem kehakiman yang telus dan saksama, bahkan juga mempersiapkan sebuah negara yang menampilkan para ulama sebagai rujukan utama para umara’. Menurut Saari Sungib (2011) di dalam bukunya “Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, fasa­-fasa perubahan dan pengukuhan ini dilakukan dalam kerangka memelihara kesejahteraan manusia sejajar dengan prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Shahifatul Madinah pada zaman Rasulullah SAW dan Maqasid Syariah itu sendiri.

Antaranya, memastikan pemerintah yang dipilih benar­-benar adil dalam melaksanakan tuntutan syariah dan meletakkan ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah disamping menjamin hak sama rata antara manusia dapat dipertahankan. Sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya telah musnah umat sebelum daripada kamu kerana apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila orang yang lemah di kalangan mereka mencuri, mereka melaksanakan ke atasnya hudud (hukuman). Demi Allah sekiranya Fatimah Binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya” (Bukhari dan Muslim) .

Di satu sudut yang lain, perubahan berlandaskan syariat dalam sistem pendidikan perlu segera dilakukan. Sistem pendidikan sedia ada hari ini didapati gagal menjamin penghasilan modal insan yang diimpikan selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara. Penekanan dalam aspek pembinaan intelek dan akhlak perlu selari memandangkan pada peringkat pelajar akan mula dibentuk dengan acuan tertentu. Oleh itu, sesebuah institusi pendidikan perlu dilengkapkan dengan sebuah proses yang syumul, yang merangkumi proses tarbiyah (mendidik), ta’dib (membentuk akhlak) dan ta’lim (memberi pengajaran).

Mahasiswa: Pemuda Dan Ejen Pengubah

“Kalau engkau ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah kepada pemuda­pemudinya” ­(Saidina Ali).

Suatu masa dahulu, pengasas fahaman Marxism, Marx secara terang-­terangan mengemukakan pandanganya terhadap cara (uslub) yang seharusnya diambil oleh gerakan­gerakan Komunis dalam melakukan perubahan sosial dan mengubah Kapitalisme. Katanya, “Tidak ada jalan bagi menggantikan Kapitalisme dengan Sosialisme kecuali dengan revolusi”. Menurut Fathi Yakan, pemuda dalam konteks revolusi adalah medan yang sangat subur untuk digunakan dalam proses ke arah itu.

Walau bagaimanapun, ia tidaklah menafikan pentingnya peranan orang-­orang dewasa dan orang­-orang tua dalam turut sama menyumbang ke arah sebuah perubahan. Sesuai dengan kata­-kata yang telah diungkapkan oleh Saidina Ali, pemuda merupakan ladang-­ladang tanaman yang perlu dibaja dengan sebaiknya supaya hasil yang terbaik dapat dinikmati oleh manusia. Begitu juga dengan pemuda, perlu dipersiapkan jasmani dan spiritual untuk sama­-sama membina sebuah tamadun yang berjaya. Penulis tertarik dengan petikan Imam As-syahid Hassan Al-Banna dalam “Risalah Wahai Pemuda”, yang menjelaskan “karakter iman, ikhlas, semangat dan amal yang melekat pada pemuda sebenarnya rahsia kepada sebuah pemikiran yang berjaya diwujudkan”.

Jika dilihat kembali dalam ciri­-ciri negara rahmah di fasa transisi yang telah diceritakan, secara zahirnya kita hanya melihat perubahan di fasa itu perlu dilakukan oleh mereka yang dewasa dan dimanakah peranan seorang mahasiswa? Mahasiswa hari ini perlu mengorak langkah menjadi tiang pendukung kepada golongan pelopor. Betapa beruntungnya mahasiswa hari ini apabila mereka sudah tidak perlu berjuang bermati­-matian menuntut hak kebebasan beragama mahupun mengembalikan hak yang dirampas seperti yang telah dilalui oleh mereka pada zaman dahulu. Malah, hari ini, pemuda merasa bahagia dengan kesejahteraan yang dikecapi. Namun, sedar atau tidak ia justeru menyebabkan kita leka dan cenderung untuk bermain­-main kerana merasa aman dan tenang dalam kondisi yang sedia ada.

Dalam keunikan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat yang pelbagai, seharusnya kita mengambil peluang untuk lebih proaktif dan agresif menyebarkan batas­-batas islam secara jelas dan sempurna. Peluang hidup bercampur antara bangsa perlu dimanfaatkan dengan memelihara imej Islam supaya tidak menjadi fitnah kepada agama. Bahkan atas dasar kepelbagaian inilah, kita belajar untuk lebih bertoleransi dan saling memahami antara satu sama lain. Jika para masyayikh (orang tua) berhempas pulas berfikir untuk melakukan perubahan diperingkat yang tinggi, apa salahnya kita sebagai mahasiswa muslim memainkan peranannya di akar umbi untuk sebuah perubahan. Medan ilmu yang dibentangkan seharusnya mampu mempersiapkan diri kita menjadi pengganti para pemimpin sedia ada untuk memacu sebuah negara yang sejahtera.

Namun dari satu sudut, kita perlu sedar bahawa membina mahasiswa yang berdaya saing dan benar­-benar memahami Islam itu tidak cukup sekadar itu. Mahasiswa yang kompeten perlu sama­-sama turun padang menyampaikan risalah­-risalah dakwah kerana pada hakikatnya matlamat utama persiapan pemuda ini bukanlah sekadar memelihara dirinya daripada kecundang oleh hawa nafsu. Menurut Fathi Yakan dalam bukunya “Generasi Pemuda dan Perubahan” sebenarnya, matlamat utama persiapan pemuda-­pemuda islam hari ini adalah untuk melaksanakan matlamat tercapainya ‘Qawamah’ (penguasaan) Islam terhadap masyarakat dan dunia.

Hal ini memerlukan tugas pemuda Islam bagi memindahkan pimpinan umat dari tangan jahiliyyah ke tangan Islam dan juga pemikiran, perundangan dan akhlak jahiliyyah kepada pemikiran, perundangan dan akhlak Islam. Ia selari dengan ciri yang digariskan dalam fasa pengukuhan dasar “Negara Rahmah” iaitu sebuah negara yang memastikan risalah dan dakwah Islam ditegakkan dan menjadikannya ciri utama kelangsungan pentadbirannya. Bergaullah dengan masyarakat sekeliling kerana dengan banyaknya bergaul, kita akan lebih maju kehadapan. Bahkan Islam sendiri menganjur kita untuk saling kenal­ mengenal antara satu sama lain. Seorang ahli falsafah terkemuka, Aristotle ada menyebut “orang yang menyisihkan diri daripada pergaulan tidak akan mencapai kemajuan. Pergaulan itu mencerdaskan dan menajamkan ingatan”.

Buat Mahasiswa Timur Tengah

Jika diintai kembali keseluruhan dasar gagasan “Malaysia Menuju Negara Rahmah”, tidak dapat tidak, golongan pemikir dan intelektual terutama bakal ilmuwan Islam sangat diperlukan pada masa akan datang. Masyarakat pastinya ternanti­-nanti siapakah yang bakal menggantikan ulama’ yang sedia ada hari ini.

Apabila berbicara mengenai kelahiran ulama’, pastinya graduan timur tengah akan menjadi fokus utama perkara ini kerana sewajarnya mereka inilah yang menjadi seorang tokoh ilmuwan yang menguasai bidangnya dengan mendalam. Namun begitu, tidak dapat dinafikan keadaan mahasiswa di sini yang tidak terdedah dengan realiti kehidupan masyarakat di Malaysia terkadang menyebabkan mereka leka dan tidak tahu menyesuaikan diri. Bahkan adakalanya, kelompok­-kelompok mahasiswa timur tengah tidak bersedia untuk mendepani mehnah dan tribulasi di tanah air sehingga ada yang hanyut dibawa arus gelombang modenisasi.

Mahasiswa ini juga kurang berpeluang untuk sama­-sama menyumbang masa dan tenaga turun padang bergaul dengan masyarakat Malaysia dalam usaha menyebarkan risalah dakwah. Tetapi menyedari hakikat ini, penulis sendiri berpendapat relung dakwah itu luas dan sebenarnya keadaan ini bukanlah satu kelompongan yang besar. Jika dilihat dari aspek lain, graduan timur tengah sebenarnya lebih berpeluang untuk menyumbang sumbangan yang lebih besar kepada ummat apabila pulang ke tanahair dengan penguasaan ilmu Islam yang ada.

Kepulangan mahasiswa timur tengah sebenarnya sangat dinanti-­nantikan kerana merekalah yang bakal menjadi ejen perubahan kelak. Tidak kira mahasiswa jurusan perubatan mahupun pengajian Islam, seharusnya mereka mengambil peluang yang ada untuk menggarap segala ilmu dan pengalaman dari bumi ini kerana sememangnya suatu masa dahulu perubahan dan peradaban manusia bermula dari Tanah Arab. Jika mereka yang berkelulusan Pengajian Islam diasuh untuk menjadi ulama’, bagi jurusan selainnya tanamlah tekad untuk menjadi golongan teknokrat yang benar-­benar merasai roh Islam yang sebenar.

Persiapkanlah diri dengan kefahaman­ Islam yang jelas dan terus membumikannya di dalam diri supaya ia menjadi bekal untuk dibawa pulang. Mulakan langkah membina sebuah negara rahmah di sini dengan saling bertukar­ pendapat, cakna dan terus bersungguh­-sungguh dalam memperdalam ilmu. Teruslah berdampingan dengan ulama’ kerana para ulama’ itu adalah pewaris para nabi.

Sikap Kita

Nilai dan usaha murni untuk mengaplikasikan syariat Islam dan pada masa yang sama memelihara keharmoniaan umum perlu untuk kita hargai. Bahkan inilah yang pernah dilakukan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW di saat baginda ingin membangunkan negara islam pertama, Madinah. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar seterusnya melakukan baiah antara penduduk Islam dan bukan Islam melalui Shahifatul Madinah. Sejarah ini turut mengajar kita cara bermuamalah dan berdakwah dengan mereka yang baru mengenali Islam. Syeikh Ramadhan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Seerah turut menjelaskan bahawa sikap toleransi, lemah lembut dan sabar sangat dituntut di fasa ini. Islam sendiri menuntut umatnya untuk berhikmah dalam menyampaikan risalah Agung selaras dengan Firman Allah Taala :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik…”(Surah annahl: 125)

Justeru bersiap siagalah! Jalan ini masih panjang. Untuk menegakkan syariah Islam di muka bumi memerlukan kesungguhan dan Himmah ‘Aaliyah dalam diri semua manusia. Bercita­citalah untuk melihat Islam kembali memayungi empayar dunia seperti mana suatu masa dahulu. Berusahalah untuk menjadi salah satu dari batu bata kepada binaan sebuah peradaban Islam dan sedarlah agama ini tidak memerlukan kita bahkan kita yang memerlukannya sesuai dengan firmanNya:

“Ingatlah, kamu adalah orang-­orang yang diajak mengifakkan (hartamu) di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir dan barangsiapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha Kaya dan kamulah yang membutuhkan karunianya. Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar), Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu.” (Surah Muhammad: 36)

Penulis adalah mahasiswi tahun akhir Fakulti Syariah pengkhususan Fiqh dan Usul Fiqh di Universiti Mu’tah Jordan. Beliau juga telah dilantik sebagai salah seorang penasihat bagi Persatuan Mahasiswa Malaysia Mu’tah Jordan (PERMATA) dan terlibat aktif sebagai aktivis Kelab IKRAM Jordan.

Mahasiswa

TIDAK LAGI RELEVAN! Mahasiswa Kuliah, Kamar & Kafe

Berikan aku 10 orang pemuda, akan aku goncangkan dunia (Soekarno)

Mahasiswa yang homo-islamicus

Universiti bukan kilang untuk melahirkan robot-robot dan hamba kepada sistem kapitalisma, tetapi universiti adalah institusi untuk melahirkan pemimpin yang bakal menjadi pimpinan negara pada masa akan datang dan memakmurkan bumi ini dengan pengislahan yang menyeluruh termasuklah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Seorang mahasiswa Muslim yang benar-benar memahami peranannya sebagai seorang khalifah ialah seorang mahasiswa yang ada ciri homo-islamicus dalam dirinya. Mahasiswa yang menyedari bahawa dia adalah makhluk, diciptakan Allah sebagai khalifah dengan misi mengabdikan diri kepadaNya serta melakukan ‘imarah’ iaitu memakmurkan dan membangunkan dunia.

Atas misi inilah, mahasiswa harus sedar bahawa dibahu mereka ada satu tugas yang besar, iaitu tugas memakmurkan kampus, memacu perubahan melalui aktivisma yang dianjurkan oleh gerakan masing-masing, menjadi duta kepada islam dalam erti kata seorang penuntut diuniversiti atau sebagai mahasiswa. Dan golongan ini dihantar ke kampus untuk menjayakan misi keadilan, keamanan dan mengislahkan kampus supaya kampus tersebut menjadi sebuah kampus yang damai dan harmoni dengan sistem Islam.

Budaya Mahasiswa 3K harus dicantas!

Mahasiswa harus bangkit dan keluar dari budaya 3K. Hakikatnya masih ramai yang ‘terlena’ dalam ‘selimut’ masing-masing tanpa menghiraukan keadaan sekeliling di kampus mereka, yang mana kampus sangat memerlukan usaha mereka untuk melakukan pengislahan dan perubahan. Aktivisme yang ada masih belum cukup menyedarkan mahasiswa supaya aktif melibatkan diri, mereka masih selesa berada dikamar, memikirkan pointer masing-masing dan ada yang terleka melayani filem-filem Korea dan Hindi, permainan atas talian dan sebagainya.

Gerakan mahasiswa dikampus masing-masing harus bersiap sedia untuk memacu perubahan, memainkan peranan penting dalam mengubah cara fikir dan budaya hidup mahasiswa zaman kini kepada mahasiswa yang lebih aktif, proaktif dan prihatin. Sebagai sebuah organisasi yang mementingkan amal dan produktiviti, setiap aktiviti yang dijalankan oleh setiap gerakan mahasiswa mestilah memelihara kualiti dan perlu diusahakan dengan bersungguh-sungguh seperti mana seorang muslim itu memastikan kualiti amal peribadinya seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain.

Gerakan mahasiswa terutamanya gerakan Islamis dan individu mahasiswa di kampus juga harus mengambil inspirasi dari ayat Al-Quran dan membuat refleksi yang mendalam dalam erti kata untuk memacu perubahan diri dan memacu perubahan kampus masing-masing.

Antaranya, Ayat 1-3 Surah al-asr yang mana Allah menyebutkan sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal soleh dan memberi nasihat untuk kesabaran dan kebenaran.

Persoalannya disini, adakah gerakan mahasiswa atau individu mahasiswa di universiti telah menunaikan hak sebaiknya untuk berpesan-pesan kepada kesabaran dan kebenaran. Sejauh manakah amal soleh yang telah kita laksanakan di kampus masing-masing?

Seterusnya, Ayat 105 Surah Attaubah yang mana Allah menyebut: Beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat amalan kamu itu dan kamu kembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, Dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Melalui ayat ini kita dapat simpulkan bahawa amal manakah yang telah kita semua jalankan sehingga Allah mampu memperlihatkannya di akhirat kelak?

Gagasan kampus harmoni yang memacu perubahan kampus!

“Begin with the end of mind”. 8 ciri ini menjadi destinasi kepada perjuangan gerakan mahasiswa.

1. Gaya hidup warga kampus yang sihat, mesra dan berakhlak.

2. Warga kampus bebas bersuara dan diiktiraf

3. Pentadbiran kampus yang cekap dan berkualiti

4. Pengamalan budaya politik nilai dalam pilihan raya kampus

5. Penyuburan budaya ilmu dan intelektualisme

6. Penghasilan mahasiswa berkualiti, berkepimpinan dan berdaya saing

7. Kampus selamat, berkebajikan dan mesra mahasiswa

8. Peranan siswa dalam isu masyarakat, negara dan antarabangsa diiktiraf

Gagasan ini bakal membuka mata semua masyarakat kampus untuk sama-sama berganding bahu dalam menjayakan satu projek mengharmonisasikan kampus dengan ciri yang disebutkan diatas seterusnya memacu perubahan kampus. Misi ini tidak mungkin dilaksanakan oleh hanya satu entiti mahasiswa, sebaliknya semua entiti mahasiswa harus berganding bahu bersama dalam menjayakannya.

Sesuatu perubahan tidak akan berlaku jika kita masih takut untuk melangkah. Jadi ayuh mahasiswa, kita sama-sama aturkan langkah memacu perubahan, tinggalkan budaya 3K yang masih menghantui hidup kita!

Ke arah melahirkan kampus yang harmoni dan mahasiswa yang produktif!

Mahasiswa

5 Tip Membudayakan Politik Nilai Dalam Pilihanraya Kampus Dari Kaca Mata Pelajar

Pilihanraya Kampus (PRK) adalah satu medan untuk mahasiswa membentuk ideologi mereka yang matang, menggerakkan ideologi itu dengan penuh hikmah dan menoktahkan perjuangan ideologi tersebut dengan satu pengislahan yang menyeluruh kepada masyarakat kampus khususnya, masyarakat umum amnya.

Pada tahun ini kita dapat lihat satu perubahan landskap politik kampus yang mana rata-rata mahasiswa mengharapkan hadirnya satu gelombang baru dalam kerangka membawa kampus menuju suasana yang harmoni, tidak terdidik dengan suasana agresif, meraikan kepelbagaian kelompok, bersikap progresif dan lebih matang dalam apa jua tindakan dan sebagainya.

Politik Nilai, Adakah Sekadar Angan-Angan?

Menyebut tentang pengamalan budaya politik nilai dalam pilihanraya, suka untuk saya sebutkan bahawa mahasiswa lebih cenderung untuk melihat suasana politik yang berasaskan nilai, jauh dari unsur-unsur yang tidak sihat, pembunuhan karakter, fitnah-memfitnah dan sebagainya.

Jika perkara ini berterusan ia akan memberi kesan yang lebih besar iaitu menatijahkan kemualan kepada sesetengah kelompok mahasiswa untuk bersama dalam proses demokrasi pilihanraya kampus dan menyebabkan peratusan yang turun mengundi menurun dan perkara ini seterusnya menyebabkan budaya tidak berpartisipasi dalam pilihanraya kampus lebih berterusan dan berleluasa.

Politik nilai adalah satu budaya politik baru yang wajar diketengahkan dan difokuskan dalam Pilihanraya Kampus. Ia mengajar kita untuk berpolitik secara berhujah, berdasarkan merit, bukannya politik yang jatuh menjatuh mahupun pembunuhan karakter.

Mahasiswa universiti juga tidak berminat dengan cara perebutan kuasa antara mana-mana kelompok mahasiswa yang bertanding, bahkan apa yang mereka harapkan ialah sejauh manakah calon-calon yang bertanding dalam pilihanraya itu mampu menjadi suara mereka dalam apa jua perjuangan dan masalah yang dihadapi.

Politik nilai juga membawa mahasiswa supaya lebih fokus untuk menabur khidmat yang terbaik kepada masyarakat kampus, termasuklah isu-isu kewangan yang berlaku dalam kalangan siswa seperti contoh kesempitan kewangan, gagal membayar yuran pengajian dan sebagainya.

Seterusnya, isu golongan mahasiswa OKU di universiti dan kebajikan-kebajikan lain seperti menganjurkan program Free Ride, Food For Siswa atau Suspended Meal dan lain lagi. Sesiapa sahaja yang terbaik dalam menawarkan khidmatnya, maka dialah yang layak untuk diundi, tidak kiralah datang dari kelompok mana sekalipun.

Selain itu, mahasiswa perlu matang dalam memilih pemimpin mereka, meletakkan asas dan prinsip yang betul, bukannya memilih disebabkan mengikut rakan sekelas, memilih berdasarkan wajah dan sebagainya. Mahasiswa yang juga bergelar insan minda kelas pertama haruslah bijaksana dalam meletakkan kriteria calon yang dipilih.

Pilihlah calon yang mampu untuk membawa pengislahan kepada kampus, bertindak bijak dalam apa jua keadaan, tidak agresif sebaliknya professional, mampu untuk kekal atas prinsip membawa keadilan dan rahmah untuk semua, beramanah dengan tanggungjawab yang bakal dipikul dan yang paling penting adalah ‘qawiyyul amin’ seperti yang disebutkan di dalam Al-quran.

Bagaimana Membudayakan Politik Nilai Dalam Kempen PRK?

Kelompok mahasiswa tidak kira daripada persatuan mahasiswa mana sekalipun perlu berusaha membumikan politik nilai terutamanya dalam kempen pilihanraya masing-masing.

Calon yang bertanding dan jentera yang menggerakkan pilihanraya seharusnya mengamalkan politik yang murni, bersaing dengan sihat, meraikan perbezaan dan mengamalkan politik nilai dan matang.

Terdapat 5 tip membudayakan politik nilai semasa kempen PRK. Antaranya:

1. Buku Manifesto

Pertama, menghasilkan buku manifesto secara terperinci oleh calon. Elemen penting yang perlu ada dalam buku tersebut ialah pertama, apa yang ingin diperjuangkan, kedua mengapa memperjuangkan perkara tersebut dan ketiga bila untuk realisasikannya.

3 elemen ini penting dan menjadi bukti bahawa calon tersebut bersedia untuk di ‘check and balance’ oleh persatuan lain dan juga mengamalkan budaya transparen dalam kempen masing-masing.

Buku manifesto tersebut boleh diedarkan kepada mahasiswa di universiti agar mereka tahu apa yang ingin dibawa dan diperjuangkan oleh calon dan mereka mampu memilih dengan baik berdasarkan merit dan khidmat yang ingin ditawarkan oleh calon tersebut selepas memenangi pilihanraya nanti.

2. Debat Manifesto

Kedua, menganjurkan atau menyertai debat manifesto atau rapat umum. Sebagai persatuan mahasiswa haruslah menyediakan platform untuk debat manifesto antara calon yang bakal bertanding dan menyeru ahli persatuan masing-masing untuk turut bersama dalam penganjuran berkenaan.

Penganjuran debat atau rapat umum ini penting bagi memastikan calon tersebut boleh membentangkan dan menghujahkan apa yang ingin diperjuangkan untuk kebajikan mahasiswa keseluruhannya.

Mahasiswa juga haruslah menyertai debat atau rapat umum ini untuk menilai, menimbangtara dan mempersoal apa yang diperjuangkan oleh calon seterusnya mereka dapat memilih yang paling berkredibiliti dan layak untuk diundi.

3. Disiplin Calon Dan Jentera

Ketiga, calon hendaklah mendisiplinkan jentera masing-masing semasa kempen berlangsung. Calon haruslah menentang penyokong mereka yang melakukan perbuatan yang boleh mengancam persatuan lain seperti contoh memburukkan pihak lain dan sebagainya.

Ini akan menguji calon tersebut samaada mampu atau tidak menguruskan jentera terlebih dahulu, sebelum memimpin warga kampus yang lebih besar dan kompleks. Calon seharusnya memberikan amanat kepada jentera supaya dapat berkempen dengan matang dan harmoni.

Jentera seharusnya membawa inspirasi yang sama yang ingin diperjuangkan oleh calon sebagai contoh jentera mampu untuk menerangkan manifesto calon jika calon tiada di ‘booth’ atau tempat berkempen.

4. Sifat Negatif

Keempat, tidak melontarkan fitnah dan melakukan pembunuhan karakter dan mengurangkan konfrontasi antara satu sama lain. Calon dan juga penyokong seharusnya menjauhi perbuatan keji ini dan tidak sewenang-wenangnya menimbulkan sesuatu yang boleh menyemarakkan api permusuhan dan perbalahan.

Cybertrooper masing-masing juga perlu menjauhi perbuatan yang kurang beradab terhadap pihak yang lain. Mahasiswa seharusnya matang dalam menangani kepelbagaian dan berusaha semampu mungkin untuk menunjukkan akhlak yang baik sepanjang kempen berlangsung.

5. Meja Bulat

Kelima, menganjurkan sesi meja bulat atau diskusi bersama persatuan mahasiswa merentasi kaum dan agama di universiti masing-masing sebagai platform dan keterbukaan untuk membincangkan halatuju masing-masing terutamanya berkaitan pilihanraya kampus termasuklah bersama golongan mahasiswa OKU dan sebagainya.

Semua persatuan mahasiswa mempunyai ideologi tersendiri dan seharusnya berganding bahu dalam perkara yang disepakati bersama demi pembawakan politik nilai dalam kampus masing-masing.

Selamat menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan selamat menempuh Pilihanraya Kampus 2016 kepada semua mahasiswa Malaysia.

Semoga calon yang memenangi pilihanraya kali ini mampu untuk membawa pengislahan kepada kampus dan bertindak amanah dengan tanggungjawab yang bakal dipikul tidak lama lagi. Bersama kita menyokong budaya politik nilai, matang dan berkebajikan demi melahirkan sebuah kampus yang harmoni.

Selamat memilih! Menuju kampus harmoni!

Mahasiswa

5 Tips Membudayakan Politik Nilai Dalam Pilihanraya Kampus

Gagasan Kampus Harmoni

Pilihanraya Kampus (PRK) adalah satu medan untuk mahasiswa membentuk ideologi mereka yang matang, menggerakkan ideologi itu dengan penuh hikmah dan menoktahkan perjuangan ideologi tersebut dengan satu pengislahan yang menyeluruh kepada masyarakat kampus khususnya, masyarakat umum amnya.

Pada tahun ini kita dapat lihat satu perubahan landskap politik kampus yang mana rata-rata mahasiswa mengharapkan hadirnya satu gelombang baru dalam kerangka membawa kampus menuju suasana yang harmoni, tidak terdidik dengan suasana agresif, meraikan kepelbagaian kelompok, bersikap progresif dan lebih matang dalam apa jua tindakan dan sebagainya.

Satu gagasan telah diperkenalkan oleh IKRAM Siswa, iaitu Gagasan Kampus Harmoni yang mana gagasan ini menekankan 8 aspek yang sangat penting iaitu:

 1. Gaya hidup warga kampus yang sihat, mesra dan berakhlak.
 2. Warga kampus bebas bersuara dan diiktiraf
 3. Pentadbiran kampus yang cekap dan berintegriti
 4. Pengamalan budaya politik nilai dalam pilihan raya kampus
 5. Penyuburan budaya ilmu dan intelektualisme
 6. Penghasilan mahasiswa berkualiti, berkepimpinan dan berdaya saing
 7. Kampus selamat, berkebajikan dan mesra mahasiswa
 8. Peranan siswa dalam isu masyarakat, negara dan antarabangsa diiktiraf

Gagasan ini bakal membuka mata semua masyarakat kampus untuk sama-sama berganding bahu dalam menjayakan satu projek mengharmonisasikan kampus dengan gaya hidup mahasiswanya yang mesra dan berakhlak, menyuburkan budaya ilmu dan intelektualisma, pentadbiran kampus yang cekap, kampus yang selamat dan berkebajikan, mengamalkan budaya politik nilai dalam pilihanraya kampus dan sebagainya.

Gagasan ini bukan sahaja milik IKRAM Siswa, bahkan ia perlu dikongsi dalam erti kata bergabung tenaga bersama persatuan mahasiswa di universiti supaya menjelang beberapa tahun kehadapan, kampus harmoni dapat direalisasikan.

Politik Nilai, adakah sekadar angan-angan?

Menyebut tentang pengamalan budaya politik nilai dalam pilihanraya, suka untuk saya sebutkan bahawa mahasiswa lebih cenderung untuk melihat suasana politik yang berasaskan nilai, jauh dari unsur-unsur yang tidak sihat, pembunuhan karakter, fitnah-memfitnah dan sebagainya.

Jika perkara ini berterusan iaakan memberi kesan yang lebih besar iaitu menatijahkan kemualan kepada sesetengah kelompok mahasiswa untuk bersama dalam proses demokrasi pilihanraya kampus dan menyebabkan peratusan yang turun mengundi menurun dan perkara ini seterusnya menyebabkan budaya tidak berpartisipasi dalam pilihanraya kampus lebih berterusan dan berleluasa.

Politik nilai adalah satu budaya politik baru yang wajar diketengahkan dan difokuskan dalam Pilihanraya Kampus.Ia mengajar kita untuk berpolitik secara berhujah, berdasarkan merit, bukannya politik yang jatuh menjatuh mahupun pembunuhan karakter.

Mahasiswa universiti juga tidak berminat dengan cara perebutan kuasa antara mana-mana kelompok mahasiswa yang bertanding, bahkan apa yang mereka harapkan ialah sejauh manakah calon-calon yang bertanding dalam pilihanraya itu mampu menjadi suara mereka dalam apa jua perjuangan dan masalah yang dihadapi.

Politik nilai juga membawa mahasiswa supaya lebih fokus untuk menabur khidmat yang terbaik kepada masyarakat kampus, termasuklah isu-isu kewangan yang berlaku dalam kalangan siswa seperti contoh kesempitan kewangan, gagal membayar yuran pengajian dan sebagainya. Seterusnya, isu golongan mahasiswa OKU di universiti dan kebajikan-kebajikan lain seperti menganjurkan program Free Ride, Food For Siswa atau Suspended Meal dan lain lagi.

Sesiapa sahaja yang terbaik dalam menawarkan khidmatnya, maka dialah yang layak untuk diundi, tidak kiralah datang dari kelompok mana sekalipun.Selain itu, mahasiswa perlu matang dalam memilih pemimpin mereka, meletakkan asas dan prinsip yang betul, bukannya memilih disebabkan mengikut rakan sekelas, memilih berdasarkan wajah dan sebagainya.

Mahasiswa yang juga bergelar insan minda kelas pertama haruslah bijaksana dalam meletakkan kriteria calon yang dipilih. Pilihlah calon yang mampu untuk membawa pengislahan kepada kampus, bertindak bijak dalam apa jua keadaan, tidak agresif sebaliknya professional, mampu untuk kekal atas prinsip membawa keadilan dan rahmah untuk semua, beramanah dengan tanggungjawab yang bakal dipikul dan yang paling penting adalah ‘qawiyyul amin’ seperti yang disebutkan di dalam Al-quran.

Bagaimana membudayakan Politik Nilai dalam kempen PRK?

Kelompok mahasiswa tidak kira daripada persatuan mahasiswa mana sekalipun perlu berusaha membumikan politik nilai terutamanya dalam kempen pilihanraya masing-masing.Calon yang bertanding dan jentera yang menggerakkan pilihanraya seharusnya mengamalkan politik yang murni, bersaing dengan sihat, meraikan perbezaan dan mengamalkan politik nilai dan matang. Terdapat 5 tips membudayakan politik nilai semasa kempen PRK. Antaranya:

Pertama, menghasilkan buku manifesto secara terperinci oleh calon.Elemen penting yang perlu ada dalam buku tersebut ialah pertama, apa yang ingin diperjuangkan, kedua mengapa memperjuangkan perkara tersebut dan ketiga bila untuk realisasikannya. 3 elemen ini penting dan menjadi bukti bahawa calon tersebut bersedia untuk di ‘check and balance’ oleh persatuanlain dan juga mengamalkan budaya transparen dalam kempen masing-masing.

Buku manifesto tersebut boleh diedarkan kepada mahasiswa di universiti agar mereka tahu apa yang ingin dibawa dan diperjuangkan oleh calon dan mereka mampu memilih dengan baik berdasarkan merit dan khidmat yang ingin ditawarkan oleh calon tersebut selepas memenangi pilihanraya nanti.

Kedua, menganjurkan atau menyertai debat manifesto atau rapat umum. Sebagai persatuan mahasiswa tidak kira dari IKRAM Siswa, Wufi, PKPIM, PEMBINA dan sebagainya haruslah menyediakan platform untuk debat manifesto antara calon yang bakal bertanding dan menyeru ahli persatuan masing-masing untuk turut bersama dalam penganjuran berkenaan.

Penganjuran debat atau rapat umum ini penting bagi memastikan calon tersebut bolehmembentangkan dan menghujahkanapa yang ingin diperjuangkan untuk kebajikan mahasiswa keseluruhannya. Mahasiswa juga haruslah menyertai debat atau rapat umum ini untuk menilai, menimbangtara dan mempersoalapa yang diperjuangkan oleh calon seterusnya mereka dapat memilih yang paling berkredibiliti dan layak untuk diundi.

Ketiga, calon hendaklah mendisiplinkan jentera masing-masing semasa kempen berlangsung.Calon haruslah menentang penyokong mereka yang melakukan perbuatan yang boleh mengancam persatuan lain seperti contoh memburukkan pihak lain dan sebagainya. Ini akan menguji calon tersebut samaada mampu atau tidak menguruskan jentera terlebih dahulu, sebelum memimpin warga kampus yang lebih besar dan kompleks.

Calon seharusnya memberikan amanat kepada jentera supaya dapat berkempen dengan matang dan harmoni.Jentera seharusnya membawa inspirasi yang sama yang ingin diperjuangkan oleh calon sebagai contoh jentera mampu untuk menerangkan manifesto calon jika calon tiada di ‘booth’ atau tempat berkempen.

Keempat, tidak melontarkan fitnah dan melakukan pembunuhan karakter dan mengurangkan konfrontasi antara satu sama lain. Calon dan juga penyokong seharusnya menjauhi perbuatan keji ini dan tidak sewenang-wenangnya menimbulkan sesuatu yang boleh menyemarakkan api permusuhan dan perbalahan.

Cybertrooper masing-masing juga perlu menjauhi perbuatan yang kurang beradab terhadap pihak yang lain. Mahasiswa seharusnya matang dalam menangani kepelbagaian dan berusaha semampu mungkin untuk menunjukkan akhlak yang baik sepanjang kempen berlangsung.

Kelima, menganjurkan sesi meja bulat atau diskusi bersama persatuan mahasiswa merentasi kaum dan agama di universiti masing-masing sebagai platform dan keterbukaan untuk membincangkan halatuju masing-masing terutamanya berkaitan pilihanraya kampus termasuklah bersama golongan mahasiswa OKU dan sebagainya.

Semua persatuan mahasiswa mempunyai ideologi tersendiri dan seharusnya berganding bahu dalam perkara yang disepakati bersama demi pembawakan politik nilai dalam kampus masing-masing.

Meja Bulat Politik Kampus 2016

Tanggal16 September 2016, satu Persidangan Meja Bulat Politik Kampus 2016 yang bertemakan “Politik Kampus dan Halatuju Perjuangan Mahasiswa” telah dianjurkan oleh Sekolah Pendidikan Politik dan Ekonomi Rakyat Malaysia (SPEKTRUM) yang merupakan sebuah inisiatif mahasiswa untuk memperkasa wacana pendidikan politik yang sihat dan matang dalam kalangan anak muda. Meja bulat ini dihadiri oleh IKRAM Siswa, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Wakil mahasiswa Orang Kurang Upaya (OKU), Kesatuan Mahasiswa Malaysia (KESATUAN) yang bertempat di Gerak Budaya Petaling Jaya.

Meja bulat ini menggariskan objektif seperti mengumpulkan persatuan mahasiswa untuk membincangkan halatuju perjuangan mahasiswa dalam kerangka politik kampus terutamanya di dalam Pilihanraya Kampus yang berlangsung di seluruh IPTA dan IPTS. Hasil meja bulat tersebut adalah semua perwakilan bersetuju:

 • Menyeru perlaksanaan “Sidang Meja Bulat Politik Kampus 2.0” yang lebih inklusif untuk membincangkan gagasan politik baru mahasiswa di bawah penganjuran SPEKTRUM dan dihadiri sidang meja bulat 1.0.
 • Mewujudkan dan menetapkan jawatankuasa kerja untuk merangka gerak kerja kearah pengamalan politik baru mahasiswa hasil dari persetujuan sidang meja bulat 2.0, dibawah tanggungjwab KESATUAN.
 • Menyeru setiap badan kepimpinan pelajar untuk menerapkan kepimpinan inklusif dengan melibatkan golongan mahasiswa OKU dalam pentadbiran pelajar pada masa akan datang.

Ini menggambarkan meja bulat politik kampus ini merupakan satu inisiatif politik nilai mahasiswa yang bakal mencorakkan rentak politik kampus yang terbaik untuk masa akan datang.

Selamat menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan selamat menempuh Pilihanraya Kampus 2016 kepada semua mahasiswa Malaysia.Semoga calon yang memenangi pilihanraya kali ini mampu untuk membawa pengislahan kepada kampus dan bertindak amanah dengan tanggungjawab yang bakal dipikul tidak lama lagi.Bersama kita menyokong budaya politik nilai, matang dan berkebajikan demi melahirkan sebuah kampus yang harmoni.

Selamat memilih! Menuju kampus harmoni!

Nik Fatma Amirah Bt Nik Muhamad (Jawatankuasa Politik Kampus IKRAM Siswa)